Internetconsultatie wetsvoorstel vervolgtraject lwoo en pro uitgesteld

De geplande internetconsultatie over het wetsvoorstel voor een nieuw bekostigingsmodel leerwegondersteunend onderwijs/praktijkonderwijs (lwoo/pro) en het loslaten van de criteria, procedure en licenties voor lwoo, is uitgesteld. Eerst is nader onderzoek nodig om te kunnen vaststellen wat het beste verdeelmodel is, aldus minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief, die op 4 december werd verzonden, maakte de minister ook bekend dat leerlingen in het pro een schooldiploma krijgen en dat verder wordt geïnvesteerd in de samenwerking tussen het pro en het vmbo/mbo.