Onderwijsraad: toewerken naar een meer evenwichtige toets- en examenpraktijk

Toetsen en examens dragen onvoldoende bij aan de kwaliteit van het onderwijs, omdat de toetspraktijk in verschillende opzichten uit balans is. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn advies ‘Toets wijzer’ dat op 13 december is gepresenteerd. De raad adviseert de overheid en onderwijsinstellingen om toe te werken naar een meer evenwichtige toets- en examenpraktijk, onder meer door het ontwikkelen van een heldere visie op toetsing en examinering en de invoering van een toets- en examencommissie voor het po en vo.