Slob: uitsluiting leerlingen van onderwijs mag nooit

Scholen mogen een vrijwillige ouderbijdrage vragen om extra activiteiten en programma’s zoals tweetalig onderwijs (TTO) te organiseren, maar het niet betalen van deze bijdrage mag niet leiden tot uitsluiting, schrijven de ministers Slob en Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de Schoolkostenmonitor 2018/2019. De VO-raad is het hiermee eens; het is onwenselijk dat de portemonnee van je ouders bepaalt welk onderwijsprogramma je kunt volgen. Omdat scholen nu geen middelen krijgen voor deze extra programma’s, betekent het dat de bekostiging van scholen opgehoogd moet worden zodat alle kinderen deze mogelijkheden kunnen krijgen.