Kamer wil koppeling van middelen voor onderwijs en zorg

De Tweede Kamer heeft drie moties aangenomen na het debat met de ministers Slob (OCW) en De Jonge (VWS) over onderwijs en zorg. De moties hebben betrekking op Ernstig Meervoudig Beperkte Leerlingen (EMB), een aanspreekpunt op elke school voor leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning en over maatwerk op bijvoorbeeld zorgboerderijen.