Nieuw katern: Werk maken van strategisch personeelsbeleid (HRM)

“Wil je strategisch HRM in je organisatie naar een hoger plan brengen, maak dan een bewuste keuze voor een beperkt aantal doelen.” Dit is een van de tien opdrachten aan bestuurders en schoolleiders die zijn opgenomen in het geheel herziene katern over strategisch personeelsbeleid in het vo dat vandaag is verschenen. Prof. dr. Peter Leisink, die deze maand afscheid neemt als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, tekende samen met prof. dr. Eva Knies voor de inhoudelijke herziening.