Geen extra geld voor aanpak werkdruk en lerarentekort

In de begroting van het ministerie van OCW voor 2020 zijn geen extra onderwijsinvesteringen opgenomen voor het tegengaan van hoge werkdruk en het lerarentekort. Voor de zomer deed de VO-raad, samen met de PO-Raad en vakbonden, een dringende oproep aan het kabinet om hierin te investeren.