Kamer beducht op verschraling onderwijsaanbod en kansenongelijkheid door wetsvoorstel ouderbijdrage

Tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel rond de vrijwillige ouderbijdrage op 25 september jl., was er veel aandacht voor het pleidooi van de VO-raad om extra onderwijsprogramma’s buiten dit wetsvoorstel te laten. Ook in de Tweede Kamer zijn er zorgen dat het wetsvoorstel anders negatieve gevolgen kan hebben voor de kansengelijkheid en het onderwijsaanbod op scholen. De VO-raad stuurde hierover in aanloop naar het debat een brief aan de Kamer.