Openbare verantwoordingswebsite ‘Samenwerkingsverbanden op de kaart’ online

Op 28 november is tijdens de ALV van de VO-raad de website ‘Samenwerkingsverbanden op de kaart’ gepresenteerd. Op deze openbare website kunnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs inzichtelijk maken hoe zij werken en welke resultaten zij hebben bereikt. De website komt voort uit de ambitie van de swv’en en schoolbesturen in het po en vo om zich rijker te verantwoorden over passend onderwijs en om – zowel intern als extern – te gesprek hierover aan te gaan en van elkaar te leren.