Extra middelen uit onderwijsconvenant in december uitgekeerd

Het ministerie van OCW heeft de ‘Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019’ gepubliceerd. Daarmee krijgt het voortgezet onderwijs eenmalig 150 miljoen euro extra beschikbaar. De regeling is een uitvloeisel van het convenant dat een aantal partijen – waaronder de VO-raad – begin november met de minister sloot.