Initiatiefwet Vrijwillige ouderbijdrage: leerlingen moeten altijd mee kunnen doen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een initiatiefwet van Groenlinks en SP waarmee wordt vastgelegd dat ook leerlingen wiens ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mee moeten kunnen doen aan alle activiteiten die georganiseerd worden door de school. De VO-raad ondersteunt de intentie van de wet, het inkomen van ouders moet voor de leerling niet uitmaken.