Uitgekeerde bedragen uit convenant moeten als baten 2019 worden geboekt

De financiële middelen uit het onderwijsconvenant die in december zijn uitgekeerd, zullen volledig als baten 2019 moeten worden geboekt in de administratie van scholen. De regelgeving voor het jaarverslag laat op dit punt geen andere mogelijkheid toe. Tot deze conclusie kwam de Werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving in een extra vergadering over het boeken van de convenantsmiddelen.