Nieuwe campagne ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven’

Om breder uit te dragen hoe mooi en veelzijdig werken in het onderwijs is, heeft het ministerie van OCW de campagne ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven’ gelanceerd. Middelpunt van deze campagne is de website debaanvanhetleven.nl. Hier vertellen leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en ondersteunend personeel hun positieve verhalen over het werken in het onderwijs. Wij nodigen u uit om uw eigen verhaal te delen, uw collega’s te stimuleren dat ook te doen en dit mooie initiatief via uw eigen netwerk onder de aandacht te brengen!