Slob schuift investeringen McKinsey door naar volgende kabinet

Vijf maanden na verschijning reageert minister Slob op de bevindingen van McKinsey in het onderzoeksrapport ‘Een verstevigd fundament voor iedereen’. In zijn wegens de coronacrisis late reactie komt Slob niet veel verder dan dat hij kennis neemt van de conclusies van McKinsey. Die zijn verstrekkend: de bekostiging van het funderend onderwijs is ontoereikend om aan de maatschappelijke verwachtingen te kunnen voldoen en structurele investeringen zijn daarom noodzakelijk. Het is teleurstellend dat de minister de politieke besluitvorming doorschuift naar het volgende kabinet en hierover zelfs geen oordeel geeft. De minister had zelf immers om dit onderzoek gevraagd.