Mogelijk aanpassing examinering praktijkvakken nodig

Er leven veel zorgen in het veld over de haalbaarheid om alle leerlingen in het beroepsgerichte vmbo dit jaar goed voor te bereiden op het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE). Het vormgeven van praktijklessen op afstand bracht en brengt veel uitdagingen met zich mee en het beroepsgerichte vak beslaat – met gemiddeld 12 uur les hierin per week bij vmbo-bb – een groot deel van de onderwijstijd voor deze leerlingen. De signalen zijn dat het zeer de vraag is of het mogelijk is om de opgelopen achterstanden bij de praktijkvakken helemaal in te lopen.