Lerarenopleidingen flexibeler met meer oog voor ervaring en meer vrijstellingen

Het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen en VSNU tekenden op 12 oktober een samenwerkingsovereenkomst voor flexibelere lerarenopleidingen. Het hoofddoel is dat (zij-)instromers een lerarenopleiding volgen die rekening houdt met ervaring en die vrijstellingen geeft waar dat kan. Leraren in opleiding krijgen een gepersonaliseerd opleidingstraject en worden ondersteund vanaf de oriëntatie en intake en gedurende de opleiding. Dit vergt extra inspanning van de opleidingen, maar ook van de opleidings- en stagescholen.