Wet vrijwillige ouderbijdrage treedt 1 augustus 2021 in werking

De wet vrijwillige ouderbijdrage die op initiatief van Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) is aangenomen, wordt op 1 augustus 2021 van kracht. Vanaf die datum mogen scholen leerlingen waarvan de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald niet uitsluiten van schoolactiviteiten.