Twee nieuwe onderwijsbevoegdheden primair onderwijs: jonge en oude kind

Lerarenopleidingen kunnen met ingang van studiejaar 2022-2023 nieuwe opleidingen, gericht op het lesgeven aan specifiek het jonge of oudere kind aanbieden – naast de reeds bestaande brede lerarenopleiding po.