Informatiebrochure OCW over nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage

Per 1 augustus 2021 treedt de nieuwe wet over de vrijwillige ouderbijdrage in werking. Met deze wet wordt vastgelegd dat ook leerlingen wiens ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mee moeten kunnen doen aan alle activiteiten die georganiseerd worden door de school. De uitzondering voor profielscholen, waarover de Tweede Kamer een amendement heeft aangenomen, komt er op juridische gronden niet.