Pleidooi onderwijsveld en wetenschap voor bijsturen Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs is een unieke kans voor de onderwijssector, maar dient dan wel op een aantal punten te worden bijgestuurd. Dit was de strekking van het rondetafelgesprek dat Kamerleden hadden met vertegenwoordigers vanuit onder meer de wetenschap, vakbonden, leraren, ouders en leerlingen op 26 mei jl. over het NPO.