Aanpassing cao door wijziging minimumloon

Het minimumloon is met ingang van 1 januari 2022 verhoogd naar € 1.725,00. Voor de CAO VO 2021, die loopt tot en met 31-12-2021, heeft de wijziging geen gevolgen.