Ministerie dient vier onderwijsplannen in bij Nationaal Groeifonds

Op 31 oktober heeft het ministerie van OCW vier onderwijsplannen voor het funderend onderwijs ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Eén plan richt zich op de verbeter- en onderzoekscultuur in het onderwijs en de versterking van de kennisinfrastructuur, de overige drie plannen richten zich op het effectief inzetten van digitalisering ter verbetering van het onderwijs. In het voorjaar van 2022 wordt bekend of de plannen worden gehonoreerd. Wanneer plannen kunnen worden uitgevoerd, mogen scholen naar eigen inzicht deelnemen.