1-meting laat zien: ambitie besturen in versterken verantwoording onverminderd hoog

Een 1-meting onder de leden van de VO-raad naar de praktijk van verantwoording laat zien dat er onder besturen nog steeds een grote ambitie is om ouders en leerlingen beter te betrekken en meer te leren van verantwoording. Om die gezamenlijke ambitie in de praktijk nog beter waar te maken is binnen de VO-academie een leertraject gestart gericht op het verbeteren van, en betrekken van belanghebbenden bij, verantwoording. Momenteel wordt onderzocht of alle ‘good practices’ en ‘tools’ geborgd kunnen worden bij de VO-academie.