Vervolgonderwijs: versterk competenties van instromende studenten

Instromende studenten uit het voortgezet onderwijs nemen over het algemeen goede basiskennis en digitale vaardigheden met zich mee, hebben goede sociale vaardigheden en zijn gemotiveerd. Op het vlak van competenties liggen er nog wel verbeterpunten, met name wat betreft taalvaardigheid en executieve competenties. Dit komt naar voren uit onderzoek onder opleiders uit het vervolgonderwijs naar sterke en verbeterpunten in de aansluiting met het vo.