Convenantsmiddelen werkdrukverlichting in goed overleg met personeel besteed

Gebaseerd op de OCW/DUO-data over 2020 zijn de middelen uit het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting vo’ vooral besteed aan maatregelen voor werkdrukverlichting (81%), ontwikkeltijd (54%), onderwijsinnovatie (54%) en de begeleiding van zij-instromers of startende leraren (47%). Dat blijkt uit de tweede monitor van het proces en besteding van de convenantsmiddelen, uitgevoerd door Voion.