NPO: Verlenging bestedingstermijn en meer middelen voor vo

De bestedingstermijn van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt met twee schooljaren verlengd. Scholen kunnen de middelen die zij ontvangen voor schooljaar 2022/2023 ook in schooljaar 2023/2024 en schooljaar 2024/2025 besteden aan de interventies van de menukaart. Het gaat hier dus niet om extra middelen in de laatste twee jaar, maar om de mogelijkheid voor scholen om de middelen langer te besteden. Het bedrag wat vo-scholen ontvangen in schooljaar 2022/2023 is hoger dan verwacht. Dat heeft minister Dennis Wiersma op 25 februari bekend gemaakt.