VO-raad: uitbreiding aanbod bestaande scholen altijd via RPO

Momenteel worden de aanvragen voor nieuwe scholen in het kader van de wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ beoordeeld. De VO-raad heeft eerder aangegeven kritisch te zijn op de wet, met name omdat het de gewenste samenwerking tussen scholen – in het kader van hun maatschappelijke opdracht – niet stimuleert. Recente ervaringen met nieuwe initiatieven hebben onze zorgen over deze wet bevestigd.