Format voor in kaart brengen van ventilatie op scholen

Ruimte-OK heeft een format ontwikkeld om in kaart te brengen hoe het staat met de ventilatie op scholen. Dit in kaart brengen is een van de maatregelen die het ministerie van OCW, de VO-raad, PO-Raad en VNG in februari hebben afgesproken om de ventilatie op scholen te verbeteren. De VNG roept gemeenten op om aan de hand van het format samen met scholen te inventariseren hoe het met de ventilatie staat.