Afbouw bovenmatige reserves bij samenwerkingsverbanden zet door

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben in 2021 verdere stappen gezet in de afbouw van hun mogelijk bovenmatige reserves. In het afgelopen jaar zijn deze reserves geslonken met ongeveer € 41 miljoen nadat in 2020 ook al afbouw had plaatsgevonden met € 25 miljoen. De afbouw blijft wel achter op de geplande afbouw zoals in het sectorplan is geschetst.