Minister wil vaart zetten achter verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs

Minister Wiersma wil de verbeteraanpak passend onderwijs en de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs versnellen. In het Kamerdebat op 30 maart sprak hij met de Vaste Kamercommissie OCW over zijn plannen hiertoe – onder meer gepresenteerd in de recente verzuimbrief – en deed hij een aantal toezeggingen.