Nog geen duidelijkheid over voorziening groot onderhoud

VO-raad, PO-Raad en OCW hebben de voorgenomen regelgeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) besproken en hebben hier een gezamenlijke reactie naar de Raad verstuurd. Daarin wordt het eigene van de onderwijshuisvesting uitgebreid toegelicht. Ook wordt gevraag om de ingangsdatum van nieuwe regels te verschuiven van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024. Dit is nodig omdat de onduidelijkheid over de regelgeving nog steeds bestaat. De verwachting is dat de RJ dit uitstel wel zal verlenen.