Onderwijsprofessionals willen meer kennis over verbeteren toegankelijkheid ho

In het voortgezet onderwijs is er behoefte aan meer kennis over welke vaardigheden en kennis leerlingen nodig hebben voor een soepele overstap naar het hoger onderwijs. Ook willen onderwijsprofessionals meer inzicht krijgen in selectieprocedures en toelatingseisen voor het ho, en ontbreekt kennis over de kwaliteit van deze procedures. Dat blijkt uit een behoeftepeiling van het Kohnstamm Instituut in opdracht van de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO) die op 29 maart is gepubliceerd.