VO-raad: ‘Niet eenzijdig nadruk leggen op verbeteren taal en rekenen’

De coronapandemie heeft veel van leerlingen en onderwijspersoneel gevraagd. De gevolgen hiervan zullen nog lange tijd merkbaar zijn, constateert de Inspectie in De Staat van het Onderwijs 2022. In dit jaarlijkse rapport pleit de Inspectie voor meer focus op basisvaardigheden in het funderend onderwijs. De VO-raad erkent het belang hiervan maar waarschuwt voor een eenzijdige en smalle nadruk op taal en rekenen. Het onderwijs heeft een brede, maatschappelijke opdracht met aandacht voor kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.