Nationaal Groeifonds geeft impuls aan verbetering digitalisering en versterking kennisinfrastructuur

Drie voorstellen voor het po en vo die het ministerie van OCW in oktober heeft ingediend voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF), hebben een positieve beoordeling gekregen van de adviescommissie van het NGF. Op 14 april werd bekend dat het kabinet het advies heeft overgenomen. De voorstellen zetten in op investeringen in digitalisering (digitale infrastructuur, open leermiddelen) en de kennisinfrastructuur. Met deze impuls wordt de komende jaren de kwaliteit van het gebruik van digitale hulpmiddelen in het onderwijs verbeterd en de kennisinfrastructuur versterkt.