Scholen voortvarend bezig met NPO, welbevinden vraagt veel aandacht

Scholen zijn voortvarend aan de slag om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen en maken volop gebruik van de middelen die het kabinet hiervoor ter beschikking heeft gesteld. Dat blijkt uit de tweede voortgangsrapportage over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het merendeel van de gekozen interventies is in uitvoering en ongeveer de helft van de scholen geeft aan dat het (zeer) goed lukt om hun plannen in het kader van het NPO uit te voeren. Op een klein deel van de scholen komt het programma niet goed van de grond. Schoolleiders op deze scholen geven aan dat dit voornamelijk komt door een tekort aan personeel.