OCW hamert op duidelijke communicatie over vrijwillige ouderbijdrage

Het ministerie van OCW wil dat scholen waar nodig extra inzetten op duidelijke communicatie richting ouders over de vrijwillige ouderbijdrage. Zij kunnen hierbij gebruikmaken van een – geactualiseerde – brochure en FAQ met meer informatie, alsook een nieuw gepubliceerde visual voor ouders en goede voorbeelden van andere scholen.