Diverse moties passend en inclusiever onderwijs aangenomen

In het vervolg op het debat over de voortgangsrapportage passend onderwijs van 30 maart is een aantal moties ingediend en aangenomen in de Tweede Kamer. De Kamer vraagt de regering onder meer te sturen op zwaarwegende prioriteiten voor passend onderwijs en te regelen dat scholen bij nieuw- of verbouw altijd moeten voldoen aan de Europese normen voor toegankelijkheid.