Handreiking ‘Onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne’

Voor schoolbestuurders, schoolleiders en gemeenten is een nieuwe handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne ontwikkeld. Zij vinden hierin kaders bij de invulling van het onderwijs, de inzet van onderwijspersoneel, de bekostiging en het toezicht. De handreiking wordt de komende periode waar nodig aangevuld en geactualiseerd.