Vangnetbepaling bij meer dan gemiddelde groei na de teldatum in het gespecialiseerd onderwijs

Met de invoering van de vereenvoudigde bekostiging op 1 januari 2023 vervalt de huidige groeibekostiging voor sbo en (v)so. Samenwerkingsverbanden zijn vanaf dat moment verplicht om in het ondersteuningsplan op te nemen hoe een eventueel meer dan gemiddelde toename na de teldatum 1 februari in het gespecialiseerd onderwijs wordt vastgesteld en financieel gecompenseerd.