Herziening (deel)curriculum in versnelling

Minister Wiersma knipt de herziening van het curriculum in het funderend onderwijs zo op dat de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, digitale vaardigheden en burgerschap dit jaar al worden aangepakt. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer op 25 april 2022.