VO-raad gaat met ministerie in gesprek over minimumeisen cyberveiligheid

De Algemene Ledenvergadering van de VO-raad heeft het bestuur gemandateerd om met het ministerie afspraken te maken over minimale standaarden op het terrein van cyberveiligheid, bijvoorbeeld in de vorm van een normenkader.