Adviescommissie over NPO: Richt je eerst op herstel van sociaal emotioneel welbevinden

Investeer in de relatie tussen leerling en leraar en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Dat is de boodschap die de onafhankelijke begeleidingscommissie van het Nationaal Programma Onderwijs, het Platform Perspectief Jongeren, afgeeft in haar tweede advies over het NPO. ‘Onderwijsresultaten zijn belangrijk, maar op dit moment heeft het herstellen van de pedagogische relatie, de leermotivatie en het bieden van perspectief aan leerlingen de hoogste prioriteit.’, aldus de commissie.