Minimumloon per 1 januari 2023 fors omhoog

Het minimumloon wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar € 1.934,40. Voor de huidige salaristabellen in de huidige CAO VO 2022 (looptijd tot en met 30 april 2023) heeft dit enkele kleine gevolgen.