Extra inzet op passend onderwijs voor hoogbegaafden

Het kabinet zet in 2023 een aantal maatregelen in gang om het onderwijs aan hoogbegaafden verder te verbeteren. Belangrijke inzet is om tot een passend onderwijsaanbod voor alle hoogbegaafde leerlingen te komen. Hiervoor is dit jaar 23,5 miljoen euro aan subsidie beschikbaar; een verhoging van 9,5 miljoen ten opzichte van 2022. In zijn Kamerbrief over dit thema stelt minister Wiersma te gaan onderzoeken hoe hij in de toekomst structureel middelen beschikbaar kan stellen voor onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen.