Prestatieboxmiddelen (deels) voortgezet in 2023

De prestatieboxmiddelen voor strategisch personeelsbeleid (SHRM) en voor het voorkomen van thuiszitten blijven ook in 2023 voor 50% ongewijzigd beschikbaar voor de vo-sector. Het ministerie van onderwijs heeft de VO-raad hierover uitsluitsel gegeven. Over de andere helft van de middelen overleggen we dit voorjaar met minister Wiersma.