Opbrengsten sessies motivatie, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling

Begin van het jaar vond de laatste van een tweetal dialoogsessies plaats over motivatie, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen na de coronacrisis. Ruim 250 onderwijsprofessionals spraken met elkaar over wat zij in de klas meemaken en over mogelijke oplossingen. Op deze pagina vind je praktische tips en adviezen die uit de sessie voortkwamen en kun je het plenaire programma terugkijken.