Meer duidelijkheid over verrekening BTW bij detachering samenwerkingsverband

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft veelgestelde vragen beantwoord om de onduidelijkheid weg te nemen over de btw-plicht van samenwerkingsverbanden.