Tweede Kamer wil predicaten goed en excellent afschaffen

De Tweede Kamer wil de predicaten goed en excellent afschaffen. Dit bleek op 7 februari 2023 bij de stemmingen over moties die tijdens het tweeminutendebat over onder meer de onderzoekskaders van de inspectie waren ingediend. Ook moeten scholen niet langer afgerekend worden op zittenblijvers en op- en afstroom; dit wordt meegenomen in de herijking van het onderwijsresultatenmodel. Tot slot nam de Kamer een motie aan over meer extern toezicht op teamgerichte onderwijsverbetering.