Geen uitzonderingspositie meer voor scholen bij inbraakbeveiliging

Sinds 1 april 2023 moeten scholen en universiteiten dezelfde maatregelen treffen als bedrijven om hun risico’s te verzekeren. Dit is een gevolg van de verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) 2.0 versie 2023. Door het vervallen van de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen vervalt de uitzondering die onderwijsinstellingen tot nu hadden.