IBO-werkgroep pleit voor consistente keuzes en samenhang in de sturing op onderwijskwaliteit

Het onderwijs heeft last van een overvloed aan sturing. De vele vormen van directe en indirecte inhoudelijke en financiële sturing is bovendien ineffectief want het leidt tot ‘beleidsresistentie’: scholen worden ongevoelig voor de maatregelen en proberen deze te omzeilen en negeren. Menig leraar, schoolleider én bestuurder zal dit fenomeen herkennen. Het rapport ‘Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid’ van een interdepartementale werkgroep dat 18 april verscheen, signaleert en analyseert dit probleem en schetst twee mogelijke perspectieven voor een sturingsmodel: meer directe sturing vanuit de overheid versus veel autonomie voor de scholen.