Publicatie Normenkader informatiebeveiliging en privacy voor funderend onderwijs

Veel schoolbesturen zijn bezig met het organiseren van privacy en informatiebeveiliging in hun organisatie: ‘Wat is goed of veilig genoeg? Hoe weet ik dat ik niets vergeet? En hoe kan ik het aanpakken?’. Op 19 april is daarom het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs gepubliceerd. Het normenkader beschrijft de normen voor een digitaal veilige schoolorganisatie en biedt concrete voorbeeldmaatregelen. Daarmee is het een belangrijk hulpmiddel om scholen digitaal veilig te maken.